Provozní řád sportovního hřiště

 

Provozní řád sportoviště.

1. Vstupem na sportoviště a do jeho bezprostřední blízkosti (dále jen areál) se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovení tohoto řádu a pokynům správce areálu.

2. Vstup na sportoviště je možný jen na vlastní nebezpečí. Obec nenese zodpovědnost za škody na zdraví návštěvníků sportoviště, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu.

3. Na ploše sportoviště platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, není zde povolen vstup v obuvi s ostrými hroty (tretry) a kovovými či plastovými hroty (kopačky). Dále se zde nesmí manipulovat s řeznými, bodnými a sečnými předměty.

4. Na plochu sportoviště je zakázáno vjíždět jakýmikoliv dopravními prostředky (motocykl, jízdní kolo, koloběžka, skateboard, tříkolky, kolečkové brusle apod.).

5. Vstup do areálu je možný pouze v době jeho provozu, tj. od 9:00 do 21:00 hodin.

6. V celém areálu jsou návštěvníci povinni udržovat čistotu a pořádek, odpadky a nedopalky odkládat do sběrných nádob.

7. Každý návštěvník areálu zodpovídá za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, či poškození.

8. Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných, či psychotropních látek.

9. Z areálu bude bez jakékoli náhrady vykázána osoba, která neuposlechne správce, anebo jinak poruší ustanovení tohoto provozního řádu.

10. Správcem areálu je pan Sanetrik Josef , u správce se objednává pronájem sportoviště osobně , telefonicky či přímo odkazem na rychlou plánovací rezervaci a to podle volných termínů neomezeně , správce otevírá areál a dohlíží na provoz sportoviště.

11. Sportoviště je každý školní den do 16:00 hod. k dispozici žákům Základní školy Borkovany. Ve dnech, kdy škola nebude sportoviště do 16:00 hodin využívat, bude správce sportoviště dětem v této době bezplatně pronajímat.

12. Pokud do 16:00 hodin o sportoviště nebude mít zájem jak škola, tak i žádné z dětí, může správce sportoviště pronajmout i za úplatu.

13. Od 16:00 hod. do 21:00 hod. se za použití sportoviště platí 100,- Kč za každou i započatou hodinu. Po zapnutí osvětlení na sportoviště se platí 120,- Kč za každou i započatou hodinu. Peníze vybírá správce.

14. V mimoškolních dnech je pronájem sportoviště po celou jeho provozní dobu za úplatu (netýká se období školních letních prázdnin).

V době letních prázdnin  je sportoviště přístupné pro všechny zájemce avšak bude upřednostňováno dětem od pondělí do pátku v době od 9:00 do 16:00 hodin . Hřiště bude k dispozici přihlášeným dětem za poloviční cenu, starší děti platí dle výběru z ceníku který si zvolí a od 16:00 do 21:00 hodin bude prostor k dispozici ostatním zájemcům za volitelnou úplatu. V případě nedostatečného zájmu a malého využití tohoto časově vyhrazeného prostoru pro děti , bude areál hřiště poskytnut všem  zájemcům o pronájem v tuto dobu, po dohodě předem a za jimi zvolenou úplatu.

 

Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je pronájem sportoviště po celou jeho provozní dobu za úplatu.Další důležité pokyny pro klienty ; 

V případě deště v již probíhající platné započaté hodině  , je do uplynutí 30.minut pobyt na hřišti zadarmo , po uplynutí více jak 30.minut v započaté hodině , je částka splatná. 

Vstup na hřiště je jen v povolené obuvi , kterou si však každý nazuje až před vstupem na plochu hřiště, nikoliv ještě před cestou na hřiště. Se znečištěnými botami , či takto již nazutými a znečištěnými cestou na hřiště nebude vstup na plochu hřiště správcem povolen. 

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Sport